Entry

Vzpomínka na Petra Matáska v Japonsku.

ファイル 289-3.jpgU příležitosti Českého roku v Japonsku připravilo České centrum v Tokiu ve spolupráci s tokijským divadlem Teatre X společnou akci „Ohlédnutí za prací divadelního scénografa Petra Matáska“. Na akci jsme byli pozváni spolu s mým spolužákem Tondou Šilarem a měli jsme za úkol udělat Workshop a několik přednášek o divadle a o práci našeho profesoru z DAMU, Petra Matáska. Měli jsme možnost potkat spoustu zajímavých lidí a mohli spolu vytvořit experimentální představení. Děkujeme všem!